10. př. Neborovský - Koburský skřivan pruhový 96 bodu Č.C.