14. př. Cihlář - Koburský skřivan skřivánčí 96 bodu Č.C.