3. př. Koudelka - Koburský skřivan bezpruhý 96 bodu Č.C.