Jdi na obsah Jdi na menu
 


Archiv 1

Aktuality-nové

 

 

KLUB CHOVATELŮ KOBURSKÝCH
SKŘIVANŮ A ŘÍMANŮ

Obrazek

Obrazek

 

 

Naše motto:

Koburské skřivany chováme pro jejich krásu a  eleganci a římany pro jejich zušlechtilost a  jedinečnost dominantní velikosti.

______________________________________

Fotografie ze Speciální výstavy klubu chovatelů koburských skřivanů a římanů naleznete ve fotogalerii.

_________________________________________

Zápis z členské schůze KLUBU CHOVATELŮ KOBURSKÝCH SKŘIVANŮ A ŘÍMANŮ

konané při Speciální výstavě klubu chovatelů koburských skřivanů a římanů ve Velkých Pavlovicích dne 21.1.2012. Přítomno 17 členů z 28 (viz prezenční listina)ostatní omluveni. Členskou schůzi zahájil jednatel klubu,přivítal přítomné a vyzval členy klubu,aby minutou ticha uctili památku zesnulého člena klubu Františka Trpálka chovatele římanů,potom přítomné seznámil s programem schůze.

Program členské schůze:

1.Kontrola usnesení z minulé čl.schůze konané 22.1.2011 ve Straškově

2.Zpráva pokladníka

3.Zpráva revizní komise

4.Projednání předběžného termínu Speciáky v roce 2013

5.Přijetí nových členů klubu a udělení Čestného člena klubu př.S.Kubíkovi

6.Vyhodnocení Speciální výstavy klubu chovatelů koburských skřivanů a římanů

7.Diskuse

8.Usnesení

9.Závěr

…........................................................................................................................................................

/ 1.Kontrola usnesení z minulé čl.schůze:

všechny body z Usnesení byly splněny a nebyly shledány žádné závady.

/ 2.Zpráva pokladníka:

Počateční stav k 1.1.2011                       4949,- Kč

Příjem členské příspěvky                        8100,-Kč                   

Výdaje – jednatel                                      1330,-Kč (obálky,známky,internet.stránky)

                poháry                                          3129,-Kč (poháry na speciálku V.Pavlovice 2012)

Zůstatek v pokladně k 31.12.2011          8590,-Kč

/ 3.Zpráva revizní komise:

Členové revizní komise provedli kontrolu hospodaření klubu a nebyly zjištěny žádné nedostatky.

/4.Projednání předběžného termínu Speciálky v roce 2013:

Speciální výstava se bude konat v termínu 19.-20.1.2013 ve Straškově -Vodochodech,termín a konání s místní ZO ČSCH domluví předseda klubu J.Mareš a zajistí posuzovatele,jednatel rozešle pozvánky a přihlášky.

/5.Přijetí nových členů klubu a udělení Čestného člena klubu př.S.Kubíkovi

Za nové členy klubu byli přijati př.Jaroslav Bayer ZO Hodonín a př.Miloš Neborovský ZO Chlebičov. Při příležitosti dožitých 80 desátých narozenin bylo příteli Slavomírovi Kubíkovi z Beňova,(člen klubu od r.1966)přiděleno Čestné členství klubu chovatelů koburských skřivanů a římanů a přejeme do dalších let mnoho zdraví a chovatelských úspěchů. 

/6.Vyhodnocení Speciální výstavy klubu chovatelů koburských skřivanů a římanů:

Bylo vystaveno celkem 185 koburských skřivanů z toho 17 členy klubu 37 koburských skřivanů kapratých,72 koburských skřivanů pruhových,59 koburských skřivanů bezpruhých a nečleny klubu bylo vystaveno 17 koburských skřivanů bezpruhých. Římanů bylo vystaveno 4 členy klubu 22 římanů a 9 montubánců a nečleny klubu 23 římanů. Koburské skřivany posuzovali př.S Chrastil,O.Suchomel,V.Hornoch a římany př.P.Gajda. Posuzování holubů bylo korektní a nebylo vzneseno vůči posuzovatelům námitek. Nyní ke kvalitě posouzených holubů z pohledu posuzovatelů:

Koburský skřivan kapratý – vystavení holubi byli dobrého tělesného rámce,z drobnějších vad se vyskytovaly- užší a méně klenutá hruď,ploché temeno hlavy,hrubší naružovělá obočnice,zažloutlé oko,nečistý zobák,uvolněná struktura peří ,světlá letka a zahnědlá letka,kresba krátká někdy až slitá,hlubší okr,nekrytá záda,široký nesložený ocas.

Koburský skřivan pruhový -  vystavení holubi byli dobrého tělesného rámce,z drobnějších vad se vyskytovaly – užší méně klenutá hruď u několika jedinců vyšší postoj,ploché temeno hlavy,zažloutlé oko,hrubší obočnice,nečistý zobák,nečistá světlá letka,zahnědlá letka,nedotažené,řezané,zahnědlé pruhy,nevýrazný okr,záběly v ocase,širší nesložený ocas.

Koburský skřivan bezpruhý-  vystavení holubi byli dobrého tělesného rámce,z drobnějších vad se vyskytovaly – drobnější postava,užší,méně klenutá hruď,ploché temeno hlavy,naružovělá obočnice, světlé nevyrazné oko,nečistý zobák,nečistá,světlá letka,záběly v ocase,špatně složený širší ocas.

Říman -vystavení holubi byli většinou mohutní v postavě se širokou hrudí,měli dobře utvářenou hlavu,měli požadované rozpětí křídel a hmotnost přes 1 kg a byli dobře opeřeni.Z drobnějších vad se vyskytovaly – menší postava,nedosažení předepsané hmotnosti 1kg,užší méně klenutá hruď, hrubé obočnice,nevýrazná hlava,struktura peří volná a třepenitá.

Vyhodnocení a předání cen:

Koburský skřivan kapratý – titul Šampión 96 b V.Vobecký

Čestná cena – 95 b V.Vobecký,95 b V.Vobecký,95 b J.Mareš,95 b J.Mareš nejlep.výletek

Koburský skřivan pruhový – titul Šampión 95 b V.Vobecký

Čestná cena – 95 b F.Kobián.95 b K.Koudelka,95 b L.Nezval,95 b M.Holas,95 b J.Mareš nej.výlet.

Koburský skřivan bezpruhý – titul Šampión 96 b F.Kobián

Čestná cena – 95 b J.Mareš,95 b K.Koudelka,95 b P.Franěk,95 b V.Vobecký nejlep.výletek

Říman – titul Šampión 95 b říman plavý hnědopruhý P.Baláž

Čestná cena – 94 b říman bílý J.Čechura,95 b říman modrý pruhový P.Baláž nejlep.výletek, 95 b montubánec bílý V.Hirčák

Všem chovatelům oceněných holubů předal předseda klubu J.Mareš poháry a diplomy.

Z nečlenů klubu získali také Čestnou cenu věnovanou pořádající ZO V.Brzobohatý a J.Römer za koburského skřivana bezpruhého a R.Malčok za římana.

/7.Diskuse:

L.Nezval vznesl námitku na rozdělení Čestných cen dle propozic výstavy,bylo hned dohodnuto,že v propozicích výstavy bude počet udělených ČC dle počtu vystavených holubů,bude možný přesun u koburských skřivanů dle barevných rázů také při malém počtu vystavených římanů ve prospěch koburských skřivanů. Všeobecně bylo v diskusi členy klubu konstatováno,že citelně poklesl zájem o koupi koburských skřivanů a římanů od ostatních chovatelů ,pokud se prodá tak opravdu jen za symbolickou cenu. Dále bylo členy klubu poukázáno na neunosné náklady na Celostátní výstavu v Lysé nad Labem,někteří členové konstatovali,že když to všechno spočítají,klecné,manipulační poplatek,katalog,vstupné,doprava,tak na to prostě finančně nemají.

/8.Usnesení:

Členská schůze schvaluje přijetí nových členů klubu J.Bayera a M.Neborovského,dále členská schůze schvaluje udělení Čestného člena klubu chovatelů koburských skřivanů a římanů př.Slavomírovi Kubíkovi. Schvaluje termín Speciální výstavy v roce 2013,která se bude konat 19.-20.1.2013 v ZO Straškov-Vodochody. Všichni členové klubu,kteří nebyli na členské schůzi a nezaplatili členský příspěvek na rok 2012 ho neprodleně uhradí poštovní poukázkou na adresu pokladníka:Vlastislav Vobecký Žabovřesky 16 256 01 Benešov u Prahy.Ti ,kteří nezaplatí ztratí členství v klubu a to si myslím,že je škoda. Členská schůze ukládá jednateli klubu zaslat zápis z čl.schůze všem členům klubu a zápis z čl schůze také zaslat na Ústřední odbornou komisi chovatelů holubů Maškova 3 182 33 Praha – Kobylisy.

/9.Závěr:

Jednatel klubu poděkoval všem účastníkům čl.schůze za jejich účast za dodaní holubů na výstavu za to že obětovali svůj volný čas a nemalé finanční prostředky na to,aby se dalo prohlásit,že Speciální výstava klubu chovatelů koburských skřivanů a římanů byla zdařilá.dále jednatel klubu poděkoval pořádající ZO ČSCH Velké Pavlovice za bezchybnou přípravu a průběh naší Speciální výstavy, za chutné jídlo a dostatek pití a za poskytnutí klubovny pro členskou schůzi a vyslovil přání abychom se tu v roce 2014 všichni ve zdraví zase sešli. Tím byla oficiální část členské schůze ukončena a přesunuli jsme se do nedaleké restaurace,kde při dobrém jídle pití pokračovala přátelská debata po nejvíce o holubech,ale zdrbli jme také naše politiky a nezapomněli samozřejmě na ženský....

Tak nashle 19.-20.1.2013 ve Straškově.

Dne 21.1.2012 zapsal jednatel klubu M.Holas