Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z členské schůze Velké Pavlovice 2015

Zápis z členské schůze KLUBU CHOVATELŮ KOBURSKÝCH SKŘIVANŮ A ŘÍMANŮ

konané při Speciální výstavě klubu chovatelů koburských skřivanů a římanů ve Velkých Pavlovicích ve dnech 24.1. a 25.2015. Přítomno bylo 15 členů z 19 (viz prezenční listina)ostatní omluveni. Členskou schůzi zahájil jednatel klubu,přivítal přítomné a vyzval členy klubu,aby minutou ticha uctili památku zesnulého člena klubu přítele Kubíka a přítele Přikryla st. chovatele skřivanů a následně přítomné seznámil s programem schůze.

 

Program členské schůze:

1. Kontrola usnesení z minulé členské schůze konané 25.1.2014 ve Velkých Pavlovicích

2. Zpráva pokladníka

3. Zpráva revizní komise

4. Projednání předběžného termínu Speciáky v roce 2016

5. Vyhodnocení Speciální výstavy klubu chovatelů koburských skřivanů a římanů

6. Diskuse

7. Usnesení

8. Závěr

........................................................................................................................................................

1.Kontrola usnesení z minulé členské schůze:

          Všechny body z Usnesení byly splněny a nebyly shledány žádné závady.

                (př.Nezval řešil návrh na nový způsob posuzování holubů, př.Čechura otázku počtu ocasních per u Římanů)

 

/ 2.Zpráva pokladníka:

          Počateční stav k 1.1.2014            9087,- Kč

          Příjem členské příspěvky             6600,-Kč

          Výdaje – jednatel                         450,-Kč (obálky,známky)

                                                               2416,-Kč (poháry na speciálku V.Pavlovice 2015)

                                                               1551,-Kč (výstava leden 2014 - posuzovatele)

          Zůstatek v pokladně k 31.12.2014 činí 11270,-Kč

 

/ 3.Zpráva revizní komise:

          Členové revizní komise pod vedením př.Kobiána provedli kontrolu hospodaření klubu a nebyly zjištěny žádné nedostatky.

 

/4.Projednání předběžného termínu Speciálky v roce 2016:

          Speciální výstava se bude konat v termínu 23. a 24.1.2016 ve Velkých Pavlovicích ,termín konání za  místní ZO ČSCH Velké Pavlovice domluví  A.Komosným a jednatel klubu R.Matys, který rovněž zajistí posuzovatele a rozešle pozvánky a přihlášky.

 

/5.Vyhodnocení Speciální výstavy klubu chovatelů koburských skřivanů a římanů:

Bylo vystaveno 46 římanů od 4 chovatelů, 110 koburských skřivanů od 10ti členů klubu,

Římany posuzoval př. S.Chrastil a koburské skřivany př. O.Suchomel s př. V.Hornoch. Posuzování proběhlo bez problémů a nebyly vzneseny vůči posuzovatelům žádné námitky. Nyní ke kvalitě posouzených holubů z pohledu členů klubu:

 

Římani – dobrá kvalita, jen škoda že bylo málo chovatelů (hodnotl př. Čechura)

Koburský skřivan bezpruhý-  dobrá úroveň, opět menší počet vystavených zvířat (hodnotil př.Vobecký)

Koburský skřivan pruhový -  dobrá úroveň, vyrovnaná špička mezi chovateli (hodnotil př.Nezval)

Koburský skřivan kapratý – velmi dobré obočnice (hodnotil př.Cihlář)

 

Vyhodnocení a předání cen:

Říman – titul Šampión 96b říman plavý hnědopruhý př.Moravec

              Čestná cena – 95b říman bílý př.Čechura,96b říman hnědý kapratý př.Hirčák, 96b montubánec př.Hirčák

Koburský skřivan bezpruhý – titul Šampión 96b př.Hasil

              Čestná cena – 96b př.Diviš,96b př.Vobecký, 95 b př.Vobecký

Koburský skřivan pruhový – titul Šampión 96b př.Nezval

              Čestná cena – 96b př.Kobián, 96b př.Nezval,96b př.Vobecký,96b př.Vobecký

Koburský skřivan kapratý – titul Šampión 96b př.Koudelka

              Čestná cena – 96b př.Vobecký,96b př.Cihlář

Všem chovatelům oceněných holubů předal předseda klubu J.Mareš poháry.

 

/6.Diskuse:

L.Nezval vznesl námitku ohledně nového posuzování holubů. Jednatel klubu př. R.Matys přednesl šlechtitelský plán koburských skřivanů, který vypracoval př.Nezval, př.Vobecký a př.Kobián.

 

/7.Usnesení:

          Členská schůze schvaluje termín Speciální výstavy v roce 2016,která se bude konat 23.-24.1.2016 v areálu ZO Velké Pavlovice. Všichni členové klubu,kteří nebyli na členské schůzi a nezaplatili členský příspěvek na rok 2015 ho neprodleně uhradí poštovní poukázkou př. Vobeckému. Členská schůze ukládá jednateli klubu uveřejnit zápis z čl.schůze na webové stránky klubu a také jej zaslat na Ústřední odbornou komisi chovatelů holubů.

          Členové klubu Koburských skřivanů a římanů nesouhlasí s novým typem posuzování holubů – pro nás je tento typ posuzování absolutně nevyhovující, jelikož dostatečně bodově nerozlišuje velikost vady ( hlava, zobák, obočnice,letka, záběly, kresba,...)

 

/8.Závěr:

          Jednatel klubu poděkoval všem účastníkům čl.schůze za jejich účast, za dodání holubů na výstavu za to že obětovali svůj volný čas. Jednatel klubu také poděkoval pořádající ZO ČSCH Velké Pavlovice za milé přijetí a vzornou a bezchybnou spolupráci při pořádání naší Speciální výstavy.

          Tím byla oficiální část členské schůze ukončena a přesunuli jsme se do nedaleké restaurace, kde pokračovala přátelská debata.

          Těšíme se na příští Speciální výstavu 24 – 25.1. 2016 opět ve Velkých Pavlovicích.

 

Dne 26.1.2015 zapsal jednatel klubu př. Roman Matys