Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z členské schůze Velké Pavlovice ve dnech 10.12. a 11.12. 2016

Zápis z členské schůze KLUBU CHOVATELŮ KOBURSKÝCH SKŘIVANŮ A ŘÍMANŮ

konané při Speciální výstavě klubu chovatelů koburských skřivanů a římanů ve Velkých Pavlovicích ve dnech 10.12. a 11.12. 2016. Přítomno bylo 12 členů z 20 (viz prezenční listina) - ostatní byli omluveni. Členskou schůzi zahájil jednatel klubu,přivítal přítomné a seznámil je s programem schůze.

Program členské schůze:

1. Kontrola usnesení z minulé členské schůze konané 23.1.2015 ve Velkých Pavlovicích

2. Zpráva pokladníka

3. Zpráva revizní komise

4. Projednání předběžného termínu Speciáky v roce 2017

5. Vyhodnocení Speciální výstavy klubu chovatelů koburských skřivanů a římanů

6. Diskuse

7. Usnesení

8. Závěr

........................................................................................................................................................

1.Kontrola usnesení z minulé členské schůze:

          Všechny body z Usnesení byly splněny kromě navázání kontaktů s chovateli Koburských skřivanů ze SRN.

/ 2. Zpráva pokladníka:

          Počateční stav k 1.1.2016            10 955,-

          Příjem členské příspěvky r.2016  5 400,- (18 členů á 300kč)

          Výdaje – jednatel                         827,- (známky)

          Ověření listin                                               150,-                                      

          poháry 2016                                3 577,-

          posuzovatelé                                2 072,- (10.12.2016)

         

          Zůstatek v pokladně k 31.12.2016 činí 9 729,- Kč

/ 3. Zpráva revizní komise:

          Členové revizní komise pod novým vedením př. Koudelky provedli kontrolu hospodaření klubu a nebyly zjištěny žádné nedostatky.

 

/4. Projednání předběžného termínu Speciálky v roce 2018:

          Konání speciální výstavy v roce 2018 je stále v projednání. (zajistí př. Matys a Mareš)

 

/5. Vyhodnocení Speciální výstavy klubu chovatelů koburských skřivanů a římanů:

           Bylo vystaveno 14 římanů od 3 chovatelů a 90 koburských skřivanů od 9ti členů klubu. Holuby posuzoval př. Chrastil a př.   Hornoch. Posuzování proběhlo bez problémů a nebyly vzneseny vůči posuzovatelům žádné námitky. 

K vuli nečekanému přesunutí termínu speciální výstavy na měsíc prosinec se zučastnilo méně chovatelů.

 

Vyhodnocení a předání cen:

Říman – titul Šampión - 96b př. Jirčák

              Čestná cena – 94b říman př. Pavka

Koburský skřivan bezpruhý – titul Šampión 96b př. Nezval

              Čestná cena – 96b př.Koudelka, 96b př. Vobecký

Koburský skřivan pruhový – titul Šampión 96b př.Vobecký

              Čestná cena – 96b př. Koudelka, 96b př.Nezval, 96b př.Vobecký

Koburský skřivan kapratý – titul Šampión 96b př. Vobecký

              Čestná cena – 96b př.Koudelka

Všem chovatelům oceněných holubů předal jednatel klubu R. Matys poháry.

 

/6. Diskuse:

                Diskuze se týkala příští speciální výstavy 2018. (místo, datum,čas)

/7. Usnesení:

 Všichni členové klubu, kteří nebyli na členské schůzi a nezaplatili členský příspěvek na rok 2017 ho neprodleně uhradí poštovní poukázkou př. Vobeckému. Členská schůze ukládá jednateli klubu uveřejnit zápis z čl.schůze na webové stránky klubu a také jej zaslat na Ústřední odbornou komisi chovatelů holubů. Př. Mareš a Matys zajistí konání speciální výstavy pro rok 2018.           

 

/8. Závěr:

          Jednatel klubu poděkoval všem účastníkům čl.schůze za jejich účast, za dodání holubů na výstavu za to že obětovali svůj volný čas. Jednatel klubu také poděkoval pořádající ZO ČSCH Velké Pavlovice za milé přijetí a vzornou a bezchybnou spolupráci při pořádání naší Speciální výstavy.

          Tím byla oficiální část členské schůze ukončena a přesunuli jsme se do nedaleké restaurace, kde pokračovala přátelská debata.

        

Dne 10.12.2016 zapsal jednatel klubu př. Roman Matys

 

seznam přítomných členů:

 

Cihlář

Diviš

Hasil

Hirčák

Koudelka

Malčok

Mareš

Matys              

Nezval

Pafka

Salcburgr

Vobecký